Linka na zpracování odpadu

Výrobní technologie je určena pro ekologické zpracování specifického materiálu, na stavební materiál díky procesu recyklace na základě fyzikálních a chemických vlastností daného materiálu, které umožňují jeho přetvoření, respektive recyklaci na stavební materiál.

Technologie zpracovává daný odpad pouze za využití fyzikálních procesů bez využití přidaných lepidel či pojiv technologie je bezodpadová, všechny ořezy a piliny se vrací zpět do procesu zpracování odpadu, což platí také pro již použité stavební desky.

Linka pracuje v plně automatizovaném procesu, lze využít i poloautomatizovaný řídící proces, případně ruční ovládání.

Specificky zpracovávaný odpad není nebezpečný, jedná se o odpady z výroby potravinářských a balících materiálů, čímž je zajištěna hygienická nezávadnost.

Částečné znečištění nemění charakter bezpečného výrobku, neboť je odpad zpracováván za působení vysokých teplot.

Konečný výrobek (stavební deska) je odolná vůči vodě, splňuje podmínku nehořlavosti a má výborné mechanické vlastnosti a to jak pevnost tak také pružnost.

Zpracovávaný odpad:

  • ligno – celulózový materiál (papír)
  • polyetylén o nízké hustotě (LDPE)
  • tetra pak

Ekonomické hodnocení výrobní linky na zpracování odpadu:

  • Odpad je surovina, kterou lze použít ke zlepšení životního prostředí.
  • Likvidace odpadu je vždy časově náročná a nákladná a jako taková musí být zaplacena.
  • Linka recykluje 18 tun odpadu za 24 hodin. To znamená, že každý den lze ušetřit 18 tun dřevěného materiálu nebo 18 tun primárního materiálu není třeba zpracovávat.

Ve vyspělých ekonomikách je návratnost investic kratší než 3 roky.

Technologie zpracování může sloužit jako příklad oběhového hospodářství.

Když přemýšlíme o budoucnosti, záleží nám na generacích našich dětí a jejich dětí.

Naším cílem a naší strategií je udržitelný rozvoj.

Naše technologie získala uznání na trzích EU, Ameriky a Austrálie.

Potřebujete více informací?

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Video

Galerie

Leták Smart Technik