Předpokladem k poskytování kvalifikovaných služeb zákazníkům a partnerům společnosti SMART TECHNIK a. s. je zvyšování naší odborné způsobilosti, která je potvrzena udělenými certifikáty a oprávněními:

 

NCAGE Code – (NATO Commercial and Governmental Entity Code)

Součástí katalogizace majetku je proces přidělování katalogizačního kódu NCAGE, a to podle pravidel stanovených v souladu s kodifikačním systémem NATO. Vychází ze zákona  309/2000 Sb. a Vyhlášky MO 5/2001. NCAGE Je pětimístný alfa-numerický kód, který se používá k označení výrobce nebo dodavatele výrobku (služby) pro tuzemské i zahraniční odběratele, tzv. kód obchodního a vládního subjektu NATO. Pod tímto kódem lze nalézt veškeré údaje, které jsou v organizaci známy tzn. její název, sídlo, identifikační číslo, přehled ekonomických činností telefony, fax, e-mail a www stránky. Skládá se ze tří abecedních nebo číselných znaků eventuálně je jejich kombinací. Zbylé dva znaky slouží jako přípona a předpona, jsou určeny NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency) a jsou závazné

Pro Českou republiku je příponou písmeno G, přičemž struktura používaného katalogizačního kódu (NCAGE) určuje, jedná-li se o výrobce, dodavatele nebo instituci poskytující služby.

  1. a) Výrobce: xxxxG
  2. b) Dodavatel: xxDxG
  3. c) Instituce poskytující služby nehmotné povahy: xxSxG

NCAGE Code udělený naší společnosti je: 1704G.