Na projekt VaV technologické linky pro výrobu plošných stavebních prvků je  poskytována finanční podpora z EU.

Název operačního programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Program podpory: Aplikace – Výzva IV. – s účinnou spoluprací

Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012085

Datum zahájení projektu: 8. 11. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 10. 2020

Popis projektu: Projekt je zaměřen na získávání nových poznatků a znalostí potřebných pro vývoj účelových strojů, nástrojů a zařízení k úpravě odpadů k dalšímu využití a jejich následnému zpracování. Výstupem projektu bude technologická linka s automatizovaným provozem. Projekt je realizován v účinné spolupráci.

Finanční náročnost projektu: 21.799.642,- Kč

Podíl finanční účasti SMART TECHNIK a.s.: 19.606.722,- Kč

Podíl finanční účasti AKADEMIE, o.p.s.: 2.192.920,- Kč