о нас

сертификаты

проекция продукция услуги рекомендации новости   контакты

главная страница  >> проекция


Nedílnou součást?činnosti firmy je inženýrsko-projekčn?činnost, kter?je podepřena dlouholetými zkušenostmi zaměstnanc?firmy z prostřed?konstrukce, montáže a provozu jevištn?technologie a strojírenstv?

Firma drží krok s moderním trendem konstruován?v 3D softwaru ?INVENTOR, dále pak využív?2D software - Mechanical Desktop. Využit?nejnovějších softwarových produkt?zajišťuje vysokou produktivitu a kvalitu práce, kter?se odráž?ve schopnosti firmy rychle reagovat na požadavky zákazníka, a to jak při samotn? konstrukci požadovaného zařízen? tak při nutnosti změn v ji? tvořen?konstrukci.


Přehled významných projekčních referenc?firmy:

Projekt rekonstrukce horn?sféry jevištn?technologie Filharmonie Hradec Králov?/font>

Projekt Ruského kola - 45 m

Projekt hydraulických pohon?vrat nového slonince ZOO Praha

Projekt rekonstrukce horn?a doln?sféry jevištn? technologie Slezského divadla Opava

Projekt dílčích zařízen?doln?sféry jevištn? technologie Národního cirkusu Minsk

Projekt rekonstrukce servisního kolejišt?tramvaj? 15T DP města Prahy

Projekt stol?orchestřišt?a jevišt?doln?sféry jevištn?technologie Filharmonie Rzeszow

Projekt pojezd?osvětlovacích bateri?horn?sféry jevištn?technologie Bolšoj těatr

Projekt rekonstrukce jevištních stol?doln?sféry jevištn?technologie, II etapa DJKT Plze?/font>

Projekt rekonstrukce jevištních stol?doln?sféry jevištn?technologie, I etapa DJKT Plze?

Projekt rekonstrukce veden?stol?orchestřišt?doln? sféry jevištn?technologie Národního divadla Praha

Projekt točny RD Svitavy

Projekt technologick?plošiny tlakových zkoušek Siemens Brno

Projekt experimentálního trhacího zařízen?VUT Fakulta stavebn?Brno

Projekt ocelov?konstrukce linky pro automobilov? průmysl DÜRR Ecoclean ?Oslavany

Projekt ocelov?konstrukce linky pro automobilov? průmysl DÜRR Ecoclean ?Filderstadt

Projekt repase horn?a doln?sféry jevištn? technologie Národn?divadlo Bratislava

Výzkum a vývoj


V oblasti výzkumu a vývoje firma ve spolupráci s AKADEMI? o.p.s. a za přispěn?grantového programu Ministerstva obchodu a průmyslu vyvinula dva prototypy pohon?pro horn?sféru jevištn?technologie.

Jedn?se o pohon bodového tahu a pohon prospektového tahu, oba pohony se vyznačuj?originálním řešením v oblasti konstrukce a bezpečnosti provozu a jsou chráněny užitným vzorem.

V oblasti výzkumu a vývoje firma pokračuje na dalších projektech.

Omega replica watches Seamaster Aqua Terra watch in just ten years has become one of the uk replica watchesmore prominent brand of watches, while retaining the fake watches uk classic design, appearance and performance can always adapt to the pace of the times, as the table Friends of the replica watches uk wrist ideal wrist timepieces.