о нас

сертификаты

проекция продукция услуги рекомендации новости   контакты

Especially in replica watches terms of women's watches in recent years, especially the replica watches uk design of the color, as the new series of the same as the Yiting series, beautiful and exquisite diamond case, with swiss replica watches a warm texture of the mother of pearl dial, distributed like jewelry moving The rolex replica light, impressive.


главная страница  >> сертификаты


Předpokladem k poskytován?kvalifikovaných služeb zákazníkům a partnerům společnosti SMART TECHNIK a. s. je zvyšován?naší odborn? způsobilosti, kter?je potvrzeno udělenými certifikáty a oprávněními:

Oprávněn?pro odborn?prohl., zkoušky, opravy, vyhr. tech. zdvih zar.

Oprávněn?pro výrobu vyhr. tech zařízen?/font>

Certifikát pro vyhr. tech. Zdvih. zařízen?/font>

Osvědčen?pro vyhr. zdvih. tech. zar.

platnost do 19. 02.2018

platnost do 19.02.2018

platnost do 11.02.2018

 

Ocelov?konstrukce, zdvihac?zařízen?
truhlářstv?CZ
Ocelov?konstrukce, zdvihac?zařízen? truhlářstv?DE Ocelov?konstrukce, zdvihac?zařízen? truhlářstv?EN Certifikát pro proces svařován?CZ
platnost do 14.09.2018 platnost do 14.09.2018 platnost do 14.09.2018 platnost do 04.11.2017
Certifikát pro proces svařován?DE Certifikát pro proces svařován?EN Certifikát způsobilosti výrobce CZ Certifikát způsobilosti výrobce DE
platnost do 04.11.2017 platnost do 04.11.2017 platnost do 28.03.2017 platnost do 28.03.2017

Certifikát způsobilosti výrobce EN

Mezinárodn?certifikát pro scénick?technologie

Oprávněn?pro revize zkoušky zdvihacích zařízen?/font>

Certifikát revizn?technik vyhrazeného technického zařízen?zdvihac?skupiny A a B

platnost do 28.03.2017

platnost do 12.02.2018

platnost do 25.8.2020

 

Oprávněn?pro odbornou kontrolu, odbornou zkoušku a odbornou opravu zdvihacích zařízen?/font>

 

NCAGE code

 

NCAGE Code - (NATO Commercial and Governmental Entity Code)

Součást?katalogizace majetku je proces přidělován? katalogizačního kódu NCAGE, a to podle pravidel stanovených v souladu s kodifikačním systémem NATO. Vycház?ze zákona ? 309/2000 Sb. a Vyhlášky MO ? 5/2001. NCAGE Je pětimístn?alfa-numerick?kód, kter?se použív?k označen?výrobce nebo dodavatele výrobku (služby) pro tuzemsk?i zahraničn?odběratele, tzv. kód obchodního a vládního subjektu NATO. Pod tímto kódem lze nalézt vešker?údaje, kter?jsou v organizaci znám? tzn. jej?název, sídlo, identifikačn?číslo, přehled ekonomických činnost? telefony, fax, e-mail a www stránky. Sklád?se ze tří abecedních nebo číselných znak? eventuáln?je jejich kombinac? Zbyl?dva znaky slouží jako přípona a předpona, jsou určen?NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency) a jsou závazn?

Pro Českou republiku je příponou písmeno G, přičem? struktura používaného katalogizačního kódu (NCAGE) určuje, jedn?li se o výrobce, dodavatele nebo instituci poskytujíc?služby.

a) výrobce: xxxxG

b) dodavatel: xxDxG

c) instituce poskytujíc?služby nehmotn?povahy: xxSxG

NCAGE Code udělen?naší společnosti je: 1704G.